4-nápravový podvalníkový príves so zvýšeným platom

Výhody a možnosti produktu 
 • Vpredu zvýšená plošina vrátane zalomenia rámu vozidla, rohy zošikmené
 • Vysoké bodové zaťaženie vďaka malému rozostupu priečnych nosníkov
 • Výsuvné rozšírenie obojstranne v oblasti ložnej plochy a skosené zadnej časti, vr. drevených fošní na prepravu nadmerne širokých nákladov
 • Mulda pre lyžicu bagra - vybranie vzadu medzi lyžiny
 • 8 párov zapustených výklopných kotevných 10 t ok (6 x v oblasti ložnej plochy a 2x vo zvýšenej časti vpredu)
 • 5 párov 3 t kotevných strmeňov dole vo vonkajšom ráme
 • Schránka na príslušenstvo vo zvýšenej časti vpredu so sklopným vekom
 • Možnosť voľby náprav od renomovaných výrobcov BPW alebo SAF
 • VOLITEĽNE: zalomená ťažná oj s otočným okom 40 + 50 mm
 • VOLITEĽNE: 2- dielne nájazdové rampy s hydraulickým ovládaním
 • VOLITEĽNE: nájazdové rampy hydraulicky posuvné do strán, s ovládaním na prívese
 • VOLITEĽNE: vybrania (muldy) pre kolesá na prepravu špeciálnych vozidiel
Detaily vozidla 
Typové označenie:
4-NÁPRAVOVÝ-NÍZKOLOŽNÉ PRÍVES TÜ
ROZMERY
C ca 2.800 mm = zvýšená plošina vpredu vrátane zalomenia rámu vozidla. C ca 5.200 resp. 5. 900 mm = základná ložná plocha - rovná resp. s možnosťou rozšírenia vonkajšie plochy. C ca 1.000 mm = zadný šikmý nájazd. Celková šírka 2.550 mm resp. s rozšírením cca 3.000 mm. Nakladacia výška v zaťaženom stave cca 870 mm.
RÁM VOZIDLA
Oceľová zváraná konštrukcia s predným zalomením rámu resp. korby a vzadu so šikmým nájazdom. 6 párov vreciek vr. k lanic 10 0 x 5 0 mm vo vonkajšom ráme vozidla (4 x v základnej ložnej ploche a 2 x vo zvýšenej plošine), koryto pre lyžicu bagra = vybrania vzadu medzi lyžiny s dĺžkou cca 1.850 mm, 5 párov kotevných 3 t strmeňov vo vonkajšom ráme vozidla - zospodu, 8 párov zapustených podlahových kotevných 10 t ok (6 x v základnej ložnej ploche a 2 x vo zvýšenej plošine).
PODVOZOK
Oceľová zváraná konštrukcia s predným zalomením rámu resp. korby a vzadu so šikmým nájazdom. 6 párov vreciek vr. k lanic 10 0 x 5 0 mm vo vonkajšom ráme vozidla (4 x v základnej ložnej ploche a 2 x vo zvýšenej plošine), koryto pre lyžicu bagra = vybrania vzadu medzi lyžiny s dĺžkou cca 1.850 mm, 5 párov kotevných 3 t strmeňov vo vonkajšom ráme vozidla - zospodu, 8 párov zapustených podlahových kotevných 10 t ok (6 x v základnej ložnej ploche a 2 x vo zvýšenej plošine).
TAŽNÁ OJ
Pevná oj, 50 mm s vysokozáťažovými okom, s uložením v silentblokoch.
BRZDOVÝ SYSTÉM
Brzdové zariadenie podľa EG-smernice 71/320 resp. ECE R13. Dvojokruhový. EBS - elektronický brzdový systém. Wabco 4S3M = 1. + 3. náprava so senzormi. Pružinová parkovacia brzda na 3. + 4. náprave. Hliníkové vzduchojemy.
PODLAHA
Smreková drevená podlaha - 50 mm, impregnovaná, vyčnievajúce cca 5-10 mm nad profilom rámu resp. nad plechovým prekrytím zadných kolies.
ROZŠÍRENIE
Po oboch stranách výsuvné rozšírenie vrátane priebez bežných drevených fošní, výsuvné diely pozinkované (rozchod prepravovaného nákladu resp. Vozidla nesmie presahovať šírku vonkajšieho rámu 2.550 mm). Po 2 odnímateľných varovných tabúľ vpredu a vzadu - výsuvné na 3.000 mm.
RAMPY
2 sklopné 1 - dielne nájazdové rampy cca 2. 8 00/7 5 0 mm s vylož ením z tvrdého dreva. Po stranách rámp a zadných šikmých nájazdov navarené oceľové štvorhrany. Rampy manuálne posuvné do šírky pomocou tyče (O dstup min. Cca 300 mm až do celkovej šírky max. 2.8 10 mm). V jazdnej polohe aretovateľné reťaze s napínacím zariadením. Vzadu 2 autom. sklopné opory. Pomocný zdvih špirálovou pružinou.
ELEKTRICKÁ VÝBAVA
Kompletná inštalácia 24 V podľa platných predpisov SR / EU. 2 päťkomorová koncové LED- svetla na rampách. LED -bočné osvetlenie. Vždy po jednom pozičným svetle na predných výstražných tabuliach a po jednom obrysovom svetle na zadných výstražných tabuliach. Pevný kábel s 2 x 7-pólovú alebo 1 x 15-pólovou zásuvkou. Držiak vr. majáku na ľavej rampe aj so spojovacím káblom a zásuvkou na uzatváracím plechu.
LAKOVANIE
Otryskanie oceľových častí oceľovým granulátom, zinkový základ, plniace lak + Dvojzložkový akrylový lak (RAL- alebo LKW-štandardný odtieň farby). Plastové a žiarovo zinkované diely (rozšírenie, atď.) Nelakované. Montované diely nanesené čiernou práškovou farbou. Reflexné kontúry bočne cez celú dĺžku, vzadu priečne (štandardne po stranách biele a vzadu červené), podľa ECE 48.
PRÍSLUŠENSTVO
Zadné značenie podľa ECE-normy.
VYBAVENIE
Zakladací klin (y) podľa predpisu. Plastové blatníky rep. Blatníky s lapačmi nečistôt podľa predpisu. Bočná ochrana proti nájazdu. Držiak pre 1 rezervné koleso v smere jazdy vpravo. 1 Úložná schránka a vpredu uprostred vo zvýšenej plošine, s príklopom. Po stranách rámp a zadných šikmých nájazdov oceľové štvorhrany. Označenie ťažisko. Držiak pre rozširujúce fošne umiestnený na ráme v smere jazdy vľavo.
Ukážky produktu