Hliníková cisternová nástavba na 2-nápravový podvozek se zadní přístrojovou skříní - 12.500 l

Výhody a možnosti produktu 
  • Moderný dizajn a dokonalá funkčnosť vozidlá
  • Optimálna stabilita vďaka nízkemu ťažisku vozidla
  • Extrémne ľahké a pružné výdajnej hadice produktu (3 "alebo 4")
  • Nádrž skriňového tvaru stabilná konštrukcia
  • Vhodné pre všetky druhy / typy nadstavbových podvozkov
  • Optimálne uloženie nádrže cisterny vr. pomocného rámu z nerezovej ocele
  • VOLITEĽNE: možnosť výberu medzi hliníkovým a antikorovým nárazníkom
  • VOLITEĽNE: 2 vysoko umiestnené koncové svetlá, zapustené v zadnej prístrojovej skrini
  • VOLITEĽNE: možnosť umiestnenia jedného držiaku rezervného kolesa
Detaily vozidla 
Typové označenie
HLINÍKOVÁ cisternová NADSTAVBA na dvojnápravové PODVOZOK S NÁ DRŽÍ skriňového TVARU Zadné prístrojová skriňa, s čerpacím a meracie m zariadením, na prepravu pohonných hmôt
VŠEOBECNE
Označenie vozidla podľa 9.1.1.2 ADR: FL Kód nádrže podľa 4.3.4.1 ADR: LGBF Osobitné ustanovenia podľa 6.8.4 ADR: TE 7, TE 19 Nákladné vozidlo určený na prepravu benzínu UN 1203, motorovej nafty a ľahkého vykurovacieho oleja UN 1202. Vlastná hmotnosť cisternovej nadstavby podľa výbavy cca od 2,05 t.
ROZMERY
Celková šírka 2.550 mm. Celková výška cc a 3.100 mm. Celková dĺžka cc a 7.480 mm. Presné rozmery môžu byť preskúšané a oznámené až po udania presných dát podvozku (LKW).
POMOCNÝ RÁM / JEHO ULOŽENIE / PRÍDAVNÉ DIELY
Pomocný rám z profilov z nerezovej ocele spojený s rámom podvozku skrutkovými spojmi. Nádrž uložená na pomocnom ráme prostredníctvom pružných elementov. Skrinka na ostatnú výbavu s vekom do strany otvárateľným. Hliníková skriňa spodného plnenia. Plastové blatníky so špeciálnymi lapačmi nečistôt.
BRZDOVÝ SYSTÉM
Brzdové zariadenie podľa EG-smernice 71/320 resp. ECE R13. Dvojokruhový. EBS-E = elektronický brzdový systém. WABCO 4S / 3M = obe nápravy so senzormi. RSS - stabilizačný program. Pružinová parkovacia brzda na dvoch nápravách. Hliníkové vzduchojemy.
DOPRAVNÉ NÁDRŽ SE ZADNÝ prístrojová SKRÍŇ
Nádrž z hliníkovej zliatiny a hrúbky stien podľa ustanovenia ADR. Skriňový tvar. Celkový objem brutto cca 12.500 l. 2 komory, rozdelenie komôr podľa priania zákazníka. Vnútorné deliace / prepadovej prepážky (ak technicky nutné). Prepadová vaňa s odtokovou rúrkou / rúrkami. Ochranné strmene armatúr dómov. Hliníková lávka po strane vnútri prepadovej vane so sklopným zábradlím. Hliníkový rebrík pre výstup obsluhy na lávku vľavo vpredu. Na každej strane nádrže 2 uzemňovacie tŕne. Zadné prístrojová skriňa Hliníková zadná prístrojová skriňa pre meracie zariadenie so zberným žliabkom pre odkvap produktu. Vysoko výklopné veko skrine so zámkom a rukoväťou. Možnosť zaplombovania skríň.
ARMATÚRY NÁDRŽE PRE KOMORU
1 kryt dómu nádrže s rychloplnicím uzáverom. 1 elektrooptický snímač úrovne hladiny ako poistka proti preplneniu. 1 poistný klopný ventil pre riadené zavzdušnenie / odvzdušnenie komory. 1 vzduchový ventil s poistkou proti šľahnutia plameňa. 1 pneumaticky ovládaný pätnej ventil DN 100.
POTRUBIE SA spodným plnením (BOTTOM-LOADING)
Strana plnenia vľavo v smere jazdy, výdaj v smere jazdy vpravo. Výpustné potrubie Js 100 vedené od všetkých pätových ventilov ku kolektora vľavo v smere jazdy a spojovacie potrubie ku gravitačnému meraj ICIM zariadení. Spojky API spodného plnenia s plastovými viečkami v skrini spodného plnenia vľavo v smere jazdy; p ro plnenie a vypúšťanie nádrže prívesu so spojovacou hadicou Js 3 ". Potrubie spätného odvodu pár spojené so vzduchovými ventilmi. V potrubí poistný pretlakový / podtlakový ventil.
OSTATNÉ VÝBAVA
1 bubon s uzemňovacím káblom s automatickým navíjaním 2 hasiace prístroje obsahujúce po 6 kg hasiaceho prostriedku 2 výstražné trojuholníky 1 výstražná svietidlo s prerušovaným svetlom, pracovným svetlom a batériami 1 plastová záchytná nádoba 1 lopatka pozinkovaná 1 zmeták 1 box z PVC sa savým materiálom 1 výstražná vesta 1 ochranné okuliare 1 pár rukavíc 1 fľaštička so zdravotným prostriedkom pre výplach očí 1 kryt kanalizačné vpusty
OZNAČENIE VOZIDLA
1 otočná tabuľa (UN 1202, UN 1203) vzadu. 3 odnímateľné tabuľky s označením nebezpečného nákladu (horľavé kvapaliny). 3 odnímateľné tabuľky s označením nebezpečného nákladu (látky poškodzujúce životné prostredie). Zadné značenie podľa ECE-normy.
ELEKTRICKÁ VÝBAVA
Pôvodný elektroinštalácie nákladného vozidla zachovaná Demontáž a nová montáž svetiel bočného výstražného osvetlenia S vítidlo pre osvetlenie prístrojovej skrine v prevedení "Ex" 2 obrysové svetlá na nárazníku
Lakovanie
Lakované diely opatrené dvojzložkovým akrylovým lakom (RAL- alebo LKW-štandardný odtieň farby). Pomocný rám s montovanými dielmi a dopravné nádrží podľa zadania farby. Plastové diely nelakované. Montované diely nanesené čiernou práškovou farbou. Reflexné kontúry bočne cez celú dĺžku (priebežne tiež na kabíne LKW) a vzadu kruhová reflexné kontúra (štandardne po stranách biela a vzadu červená), podľa ECE 48.
HOMOLOGÁCIA
Prevzatie podľa ADR. Prevádzková dokumentácia. Schválenie typu. Osvedčenie o zhode.
ČERPACIA A MERACIE ZARIADENIE PRE VÝDAJ SYSTÉMOM "PRÁZDNA" A "PLNÁ" HADICE
Vhodné pre výdaj benzínu, motorovej nafty a ľahkého vykurovacieho oleja. Filter čerpadla. Mechanicky poháňané čerpadlo s pneumatickým prepadovým ventilom. Pneumatický odlučovač plynov Js 80 s automatickým odvzdušňovaním a teplotným snímačom. Prietokové objemové meradlo Js 80, s impulzným snímačom. Elektronické meradlo s tlačiarňou dokumentov A5. Hliníkový hadicový bubon s pneumatickým navíjaním s vysokotlakovou hadicou Js 40 s dĺžkou 30 m, sa stáčacie m ventilom ZV 400 s otočným kĺbom a stáčacie pištoľou. Držiaky redukciou / prechodových kusov.
ZÁSOBNÍKY NA HADICE
1 tubus z čiernej umelej hmoty pre 3 '' hadicu. 1 tubus z čiernej umelej hmoty pre 2 '' hadicu.
Ukážky produktu