Hliníková cisternová nadstavba na 3-nápravový podvozok s bočnou prístrojovou skriňou - 19.500 l

Výhody a možnosti produktu 
  • Moderný dizajn a dokonalá funkčnosť vozidlá
  • Optimálna stabilita vďaka nízkemu ťažisku vozidla
  • Extrémne ľahké a pružné výdajnej hadice produktu (3 "alebo 4")
  • Hadicový bubon v prístrojovej skrini alebo medzi kabínou a nádrží
  • Nádrž skriňového tvaru stabilná konštrukcia
  • Vhodné pre všetky druhy / typy nadstavbových podvozkov
  • Optimálne uloženie nádrže cisterny vr. pomocného rámu z nerezovej ocele
  • VOLITEĽNE: možnosť výberu medzi hliníkovým a antikorovým nárazníkom
  • VOLITEĽNE: 2 vysoko umiestnené koncové svetlá, namontované na prepadové vani
  • VOLITEĽNE: možnosť umiestnenia jedného držiaku rezervného kolesa
Detaily vozidla 
Typové označenie
HLINÍKOVÁ cisternová NADSTAVBA NA trojnáprava S NÁDRŽÍ skriňového TVARU Bočné prístrojová skriňa, s čerpacím a meraj meracom zariadením, a / alebo gravitačným meracím zariadení m, na prepravu pohonných hmôt
VŠEOBECNE
Označenie vozidla podľa 9.1.1.2 ADR: FL Kód nádrže podľa 4.3.4.1 ADR: LGBF Osobitné ustanovenia podľa 6.8.4 ADR: TE 7, TE 19 Nákladné vozidlo určený na prepravu benzínu UN 1203, motorovej nafty a ľahkého vykurovacieho oleja UN 1202. Vlastná hmotnosť cisternovej nadstavby podľa výbavy cca od 2,5 t.
ROZMERY
Celková šírka 2.550 mm. Celková výška cc a 3.150 mm. Celková dĺžka cca 8.900 mm. Presné rozmery môžu byť preskúšané a oznámené až po udania presných dát podvozku (LKW).
POMOCNÝ RÁM / JEHO ULOŽENIE / PRÍDAVNÉ DIELY
Pomocný rám z profilov z nerezovej ocele spojený s rámom podvozku skrutkovými spojmi. Nádrž uložená na pomocnom ráme prostredníctvom pružných elementov. Hliníková prístrojová skriňa vpravo v smere jazdy s paralelne otváraným vekom. Skrinka na ostatnú výbavu s vekom do strany otvárateľným. Hliníková skriňa spodného plnenia. Plastové blatníky so špeciálnymi lapačmi nečistôt.
DOPRAVNÉ NÁDRŽ
Nádrž z hliníkovej zliatiny a hrúbky stien podľa ustanovenia ADR. Skriňový tvar. Celkový objem brutto cca 19.500 l. 3 komory, rozdelenie komôr podľa priania zákazníka. Vnútorné deliace / prepadovej prepážky (ak technicky nutné). Prepadová vaňa s odtokovou rúrkou / rúrkami. Ochranné strmene armatúr dómov. Hliníková lávka po strane vnútri prepadovej vane so sklopným zábradlím. Hliníkový rebrík vzadu. Na každej strane nádrže 2 uzemňovacie tŕne.
ARMATURY NÁDRŽE PRO KOMORU
1 kryt dómu nádrže s rychloplnicím uzáverom 1 elektrooptický snímač úrovne hladiny ako poistka proti preplneniu 1 poistný klopný ventil pre riadené zavzdušnenie / odvzdušnenie komory 1 vzduchový ventil s poistkou proti šľahnutiu plameňa 1 pneumaticky ovládaný pätnej ventil
POTRUBIE SA spodným plnením (BOTTOM-LOADING)
Strana plnenia vľavo v smere jazdy, výdaj v smere jazdy vpravo. Výpustné potrubie Js 100 vedené od všetkých pätových ventilov ku kolektora vľavo v smere jazdy a spojovacie potrubie k čerpaciemu a meracie mu zariadení. a / alebo gravitačnému meraciemu zariadeniu Odbočky potrubia ku spojkám API spodného plnenia s viečkami v skrini spodného plnenia vľavo v smere jazdy. Potrubie spätného odvodu pár spojené so vzduchovými ventilmi. V potrubí poistný pretlakový / podtlakový ventil.
ČERPACIA A MERACIE ZARIADENIE PRE VÝDAJ SYSTÉMOM "PRÁZDNA" A "PLNÁ" HADICE
Vhodné pro výdej benzinu, motorové nafty a lehkého topného oleje. Filtr čerpadla. Mechanicky poháněné čerpadlo s pneumatickým přepadovým ventilem. Pneumatický odlučovač plynů Js 80 s automatickým odvzdušňováním a teplotním čidlem. Průtokové objemové měřidlo Js 80, s impulsním snímačem. Elektronické měřidlo s tiskárnou dokumentů A5. Hliníkový hadicový buben s pneumatickým navíjením s vysokotlakou hadicí Js 40 o délce 30 m, se stáčecí m ventilem ZV 400 s otočným kloubem a stáčecí pistolí. Držáky redukcí/přechodových kusů
A / ALEBO gravitačným meracím zariadením
Vhodné pre výdaj benzínu, motorovej nafty a ľahkého vykurovacieho oleja. Meracie zariadenia na gravitačné výdaj. Odlučovač plynov / objemovej meradlo Js 100. Elektronické meradlo.
OSTATNÉ VÝBAVA
1 bubon s uzemňovacím káblom s automatickým navíjaním 2 hasiace prístroje obsahujúce po 6 kg hasiaceho prostriedku 2 výstražné trojuholníky 1 výstražná svietidlo s prerušovaným svetlom, pracovným svetlom a batériami 1 plastová záchytná nádoba 1 lopatka pozinkovaná 1 zmeták 1 box z PVC sa savým materiálom 1 výstražná vesta 1 ochranné okuliare 1 pár rukavíc 1 fľaštička so zdravotným prostriedkom pre výplach očí 1 kryt kanalizačné vpusty
OZNAČENIE VOZIDLA
1 otočná tabuľka (UN 1202, UN 1203) vpredu a vzadu 3 odnímateľné tabuľky s označením nebezpečného nákladu (horľavé kvapaliny) 3 odnímateľné tabuľky s označením nebezpečného nákladu (látky poškodzujúce životné prostredie) Zadné značenie podľa ECE-normy.
ELEKTRICKÁ VÝBAVA
Pôvodný elektroinštalácie nákladného vozidla zachovaná. Demontáž a nová montáž svetiel bočného výstražného osvetlenia. S vítidlo pre osvetlenie prístrojovej skrine v prevedení "Ex". 2 obrysové svetlá na nárazníku.
Lakovanie
Lakované diely opatrené dvojzložkovým akrylovým lakom (RAL- alebo LKW-štandardný odtieň farby). Pomocný rám s montovanými dielmi a dopravné nádrží podľa zadania farby. Plastové diely nelakované. Montované diely nanesené čiernou práškovou farbou. Reflexné kontúry bočne cez celú dĺžku (priebežne tiež na kabíne LKW) a vzadu kruhová reflexné kontúra (štandardne po stranách biela a vzadu červená), podľa ECE 48.
HOMOLOGÁCIA
Prevzatie podľa ADR. Prevádzková dokumentácia. Schválenie typu. Osvedčenie o zhode.
Ukážky produktu