Hliníková cisternová nadstavba na 2-nápravový podvozok s bočnou prístrojovou skriňou - 12.500 l

Výhody a možnosti produktu 
 • Moderný dizajn a dokonalá funkčnosť vozidlá
 • Optimálna stabilita vďaka nízkemu ťažisku vozidla
 • Extrémne ľahké a pružné výdajnej hadice produktu (3 "alebo 4")
 • Hadicový bubon v prístrojovej skrini alebo medzi kabínou a nádrží
 • Nádrž skriňového tvaru stabilná konštrukcia
 • Vhodné pre všetky druhy / typy nadstavbových podvozkov
 • Optimálne uloženie nádrže cisterny vr. pomocného rámu z nerezovej ocele
 • VOLITEĽNE: optimálna skriňa pre hadicový bubon s jednodielnym paralelne otváraným vekom
 • VOLITEĽNE: možnosť výberu medzi hliníkovým a antikorovým nárazníkom
 • VOLITEĽNE: 2 vysoko umiestnené koncové svetlá, namontované na prepadové vani
 • VOLITEĽNE: možnosť umiestnenia jedného držiaku rezervného kolesa
Detaily vozidla 
Typové označenie
HLINÍKOVÁ cisternová NADSTAVBA na dvojnápravové PODVOZOK S NÁ DRŽÍ skriňového TVARU Bočné prístrojová skriňa, s čerpacím a meraj meracom zariadením, na prepravu pohonných hmôt
VŠEOBECNE
Označenie vozidla podľa 9.1.1.2 ADR: FL Kód nádrže podľa 4.3.4.1 ADR: LGBF Osobitné ustanovenia podľa 6.8.4 ADR: TE 7, TE 19 Nákladné vozidlo určený na prepravu benzínu UN 1203, motorovej nafty a ľahkého vykurovacieho oleja UN 1202. Vlastná hmotnosť cisternovej nadstavby podľa výbavy cca od 1,9 t.
ROZMERY
Celková šírka 2.550 mm. Celková výška cc a 3.000 mm. Celková dĺžka cca 7.000 mm. Presné rozmery môžu byť preskúšané a oznámené až po udania presných dát podvozku (LKW).
POMOCNÝ RÁM / JEHO ULOŽENIE / PRÍDAVNÉ DIELY
Pomocný rám z profilov z nerezovej ocele spojený s rámom podvozku skrutkovými spojmi. Nádrž uložená na pomocnom ráme prostredníctvom pružných elementov. Hliníková prístrojová skriňa pre meracie zariadenie s jednodielnym paralelne otváraným vekom vpravo v smere jazdy. Skrinka na ostatnú výbavu s vekom do strany otvárateľným. Hliníková skriňa spodného plnenia. Plastové blatníky so špeciálnymi lapačmi nečistôt.
BRZDOVÝ SYSTÉM
Brzdové zariadenie podľa EG-smernice 71/320 resp. ECE R13. Dvojokruhový. EBS-E = elektronický brzdový systém. WABCO 4S / 3M = obe nápravy so senzormi. RSS - stabilizačný program. Pružinová parkovacia brzda na dvoch nápravách. Hliníkové vzduchojemy.
DOPRAVNÉ NÁDRŽ
Nádrž z hliníkovej zliatiny a hrúbky stien podľa ustanovenia ADR. Skriňový tvar. Celkový objem brutto cca 12.500 l. 2 komory, rozdelenie komôr podľa priania zákazníka. Vnútorné deliace / prepadovej prepážky (ak technicky nutné). Prepadová vaňa s odtokovou rúrkou / rúrkami. Ochranné strmene armatúr dómov. Hliníková lávka po strane vnútri prepadovej vane so sklopným zábradlím. Hliníkový rebrík vzadu. Na každej strane nádrže 2 uzemňovacie tŕne.
ZÁSOBNÍKY NA HADICE
1 tubus z čiernej umelej hmoty pre 3 '' hadicu. 1 tubus z čiernej umelej hmoty pre 2 '' hadicu.
ARMATÚRY NÁDRŽE PRE KOMORU
1 kryt dómu nádrže s rychloplnicím uzáverom 1 elektrooptický snímač úrovne hladiny ako poistka proti preplneniu 1 poistný klopný ventil pre riadené zavzdušnenie / odvzdušnenie komory 1 vzduchový ventil s poistkou proti šľahnutiu plameňa 1 pneumaticky ovládaný pätnej ventil
POTRUBIE SA spodným plnením (BOTTOM-LOADING)
Strana plnenia vľavo v smere jazdy, výdaj v smere jazdy vpravo. Výpustné potrubie Js 100 vedené od všetkých pätových ventilov ku kolektora vľavo v smere jazdy a spojovacie potrubie k čerpaciemu a meracie mu zariadení. Odbočky potrubia ku spojkám API spodného plnenia s viečkami v skrini spodného plnenia vpravo v smere jazdy. Potrubie spätného odvodu pár spojené so vzduchovými ventilmi. V potrubí poistný pretlakový / podtlakový ventil.
OSTATNÉ VÝBAVA
1 bubon s uzemňovacím káblom s automatickým navíjaním 2 hasiace prístroje obsahujúce po 6 kg hasiaceho prostriedku 2 výstražné trojuholníky 1 výstražná svietidlo s prerušovaným svetlom, pracovným svetlom a batériami 1 plastová záchytná nádoba 1 lopatka pozinkovaná 1 zmeták 1 box z PVC sa savým materiálom 1 výstražná vesta 1 ochranné okuliare 1 pár rukavíc 1 fľaštička so zdravotným prostriedkom pre výplach očí 1 kryt kanalizačné vpusty
OZNAČENIE VOZIDLA
1 otočná tabuľka (UN 1202, UN 1203) vpredu a vzadu 3 odnímateľné tabuľky s označením nebezpečného nákladu (horľavé kvapaliny) 3 odnímateľné tabuľky s označením nebezpečného nákladu (látky poškodzujúce životné prostredie) Zadné značenie podľa ECE-normy.
ELEKTRICKÁ VÝBAVA
Pôvodný elektroinštalácie nákladného vozidla zachovaná. Demontáž a nová montáž svetiel bočného výstražného osvetlenia. S vítidlo pre osvetlenie prístrojovej skrine v prevedení "Ex". 2 obrysové svetlá na nárazníku.
Lakovanie
Lakované diely opatrené dvojzložkovým akrylovým lakom (RAL- alebo LKW-štandardný odtieň farby). Pomocný rám s montovanými dielmi a dopravné nádrží podľa zadania farby. Plastové diely nelakované. Montované diely nanesené čiernou práškovou farbou. Reflexné kontúry bočne cez celú dĺžku (priebežne tiež na kabíne LKW) a vzadu kruhová reflexné kontúra (štandardne po stráňach ch biela a vzadu červená), podľa ECE 48.
HOMOLOGÁCIA
Prevzatie podľa ADR. Prevádzková dokumentácia. Schválenie typu. Osvedčenie o zhode.
ČERPACIA A MERACIE ZARIADENIE PRE VÝDAJ SYSTÉMOM "PRÁZDNA" A "PLNÁ" HADICE
Vhodné pre výdaj benzínu, motorovej nafty a ľahkého vykurovacieho oleja. Filter čerpadla. Mechanicky poháňané čerpadlo s pneumatickým prepadovým ventilom. Pneumatický odlučovač plynov Js 80 s automatickým odvzdušňovaním a teplotným snímačom. Prietokové objemové meradlo Js 80, s impulzným snímačom. Elektronické meradlo s tlačiarňou dokumentov A5. Hliníkový hadicový bubon s pneumatickým navíjaním s vysokotlakovou hadicou Js 40 s dĺžkou 30 m, sa stáčacie m ventilom ZV 400 s otočným kĺbom a stáčacie pištoľou. Držiaky redukciou / prechodových kusov.
Ukážky produktu