Wilhelm Schwarzmüller Jr. (1933 - 2023)

Nekrológ

 
"S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 2. novembra 2023 nás navždy opustil Wilhelm Schwarzmüller. S bolesťou sa lúčime s mužom, ktorý nám zanechal nielen výrazný podnikateľský odkaz, ale tiež nezabudnuteľné spomienky na jeho vášne a oddanosť.
 
Wilhelm bol spolu so svojimi súrodencami dôležitou súčasťou firmy Schwarzmüller. V rodinnom podniku od začiatku aktívne pracoval. V roku 1970 založil spolu so svojím bratom Egonom firmu Wilhelm Schwarzmüller GmbH. Ich nasadením a vášňou pre inovácie spoločne vytvorili pôsobivý príbeh úspechu, ktorý pretrval viac ako tri desaťročia až do roku 2005.
 
Počas tohto obdobia úspešne etablovali spoločnosť na rakúskom trhu. Po páde železnej opony Wilhelm založil továrne v Maďarsku a Českej republike. Pod jeho vedením sa skupina Schwarzmüller stala významným hráčom na európskej úrovni.
 
Wilhelm Schwarzmüller mal nielen cit pre podnikateľský úspech, ale aj pre dôležitosť internacionalizácie. Jeho vášeň pre lietanie sa stala strategickou výhodou a pravidelne cestoval do svojich závodov v Maďarsku a Českej republike, aby udržiaval úzky kontakt s týmito pobočkami.
 
V roku 2005 Wilhelm a Egon Schwarzmüller preniesli riadiace povinnosti Wilhelm Schwarzmüller GmbH na svoje dcéry, Beate Paletara a Manuelu Hasenberger-Schwarzmüllera a sami prešli do dozornej rady.
 
Wilhelm Schwarzmüller bol nielen významným podnikateľom, ale aj mužom s obrovskou vášňou, odhodlaním a oddanosťou. Jeho lásku k letectvu a úspechy jeho spoločnosti zostanú pôsobivým dedičstvom. Jeho odkaz bude žiť v skupine Schwarzmüller a v srdciach tých, ktorí ho poznali.
 
Wilhelm Schwarzmüller bude vždy žiť v našich myšlienkach a spomienkach a jeho úspechy a nasadenie nás budú aj naďalej inšpirovať. 
Odpočívaj v pokoji, Wilhelm Schwarzmüller."
 
 
Schwarzmüller, s.r.o., Žebrák (CZ), Rodina Paletar, Dozorčí rada, management, a zamestnanci skupiny Schwarzmüller
Späť na aktuality
Cookies