Vízia a poslanie

Vízia spoločnosti Schwarzmüller

Nové horizonty vďaka individuálnym riešením

Koncern Schwarzmüller otvára nové horizonty pri užívaní úžitkových vozidiel. Riešeniami šitými na mieru zvyšujeme výkonnosť našich vozidiel a zákazníkom dávame do ruky nástroj so zárukou pridanej hodnoty. Dôkladným skúmaním požiadaviek našich zákazníkov prekonávame ich očakávania.

Poslanie spoločnosti Schwarzmüller

S náruživosťou rozvíjať riešenia

Rozdiel je v našich ľuďoch! Koncern Schwarzmüller vyvíja, vyrába a poskytuje servis úžitkové vozidlá pre optimálne využitie vo tvrdom konkurenčnom prostredí náročných odvetví. Naše produkty udávajú orientačné kritériá v užitočnom zaťažení, ovládanie, doby využitia a v nákladoch počas celého životného cyklu. Lepšie ako konkurencia chápeme svet našich zákazníkov a robíme viac pre ich ekonomickú výkonnosť.

Cookies