Ochrana osobných údajov udelovanie

Týmto udeľujem spoločnosti REYLON SM, s.r.o., so sídlom Kútniky 635, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 31 446 175, súhlas na spracovanie mojich osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, emailový kontakt, telefonický kontakt, názov zamestnávateľa na marketingové účely (zasielanie ponukových emailov, newslettrov, produktových listov, odber noviniek a pod.), a to na dobu 4 rokov od poskytnutia súhlasu.

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa info [at] schwarzmueller.sk alebo písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa.

Informácie, ktoré sa majú poskytnúť pri získaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa článku 13 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov je možné prečítať tu.

Vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.

Cookies