2O22. Rok extrémov

Freinberg, 27.09.2023

 01. Ohliadnutie: výzvy v roku 2022

Najvyšší obrat, extrémne nákupné ceny, veľké zmeny.
S obratom 446 miliónov eur (2021: 409 miliónov eur; +9 %) a presne s 10 599 vyrobenými vozidlami (9 962; +5 %) sa skupine Schwarzmüller vo finančnom roku 2022 podarilo dosiahnuť ďalšie rekordné hodnoty. Aj napriek tomu bol rok 2022 rokom, ktorý by sme pravdepodobne označili za krízový. Následky pandémie zatienili neistoty ohľadom budúceho vývoja svetovej ekonomiky. Na prevádzkový výsledok mali vplyv aj rastúce náklady na materiál v dôsledku problémov s jeho dostupnosťou, rastúce ceny energií a surovín a vysoký počet nevybavených objednávok. Okrem toho došlo už v druhej polovici roka k výraznému poklesu v segmente infraštruktúry. To všetko sa nakoniec prejavilo v zápornom ročnom výsledku skupiny Schwarzmüller za rok 2022, ktorý bol ešte zhoršený jednorázovými vplyvmi a mimoriadnymi odpismi.
 
Neistote je možné čeliť súdržnosťou
Napriek tomu, že neistotu jasne pociťovali aj zamestnanci, ktorí sa s rastúcimi cenami stretávali aj v súkromnom živote, súdržnosť, lojalita k podniku a bojový duch boli silnejšie než kedykoľvek predtým. Celý tím bol jednotný, ustál skrátenie pracovného času a všetky ďalšie zmeny. Veľmi jasné znamenie smerom k zamestnávateľovi, ktoré tiež bolo okamžite viditeľné a viditeľné v pozitívnych vzostupných trendoch a lepších číslach.

 

Vziať zmenu do vlastných rúk a utvárať ju
Zároveň sa v skupine Schwarzmüller zmenili riadiace štruktúry. Jediná majiteľka a nová predsedníčka dozornej rady Beate Paletarová, ktorá sa na prevádzkovom konaní podieľala už v rokoch 2005-2012, sa rozhodla vziať opraty pevnejšie do svojich rúk, čo je možno po prvýkrát po desaťročiach po zlúčení všetkých akcií spoločnosti.
 
„Pretože práve toto zlúčenie umožňuje skupinu sústavne rozvíjať ako rodinný podnik.“
 
Reorganizácia vedenia a dozornej rady už bola zahájená – s rýchlou a energickou podporou skúseného manažéra Dipl.-Ing. Thomasa Biringera. Od marca 2023 je ako prevádzkový riaditeľ poverený optimalizáciou všetkých prevádzkových procesov. Stará sa o prevádzkové opatrenia, ktoré už nadobúdajú účinnosť, upravenie kapacít, reguláciu štruktúr, zefektívnenie procesov a opatrenia, ktoré sa už odrážajú vo výsledkoch a prinášajú pozitívny výhľad do budúcnosti. K zmenám došlo aj v dozornej rade za účelom modernizácie kontrolného orgánu a intenzívnejšieho presadzovania strategického rozvoja. Prvými novými členmi dozornej rady sa stali Mag. Klaus Rinnerberger, člen predstavenstva spoločnosti Pierer Industrie AG a generálny riaditeľ LEONI AG, a Martin Lehner, bývalý generálny riaditeľ spoločnosti Wacker Neuson Group Mníchov. Skupina Schwarzmüller sa etablovala ako najväčší európsky poskytovateľ ťažných úžitkových vozidiel, ktorej produkty zaručujú zákazníkom pridanú hodnotu. Touto cestou sa budeme uberať aj naďalej, ale priority a tempo vývoja budú prehodnotené.
 

02. Status quo: stratégia a zmena

Za každou zmenou, za každým ďalším vývojom je nejaký cieľ alebo niekoľko cieľov. To isté platí pre zmenu a ďalší rozvoj skupiny Schwarzmüller. A to v týchto nepokojných časoch nie je nič iné ako stabilizácia a plnenie svojich interných úloh. Skupina Schwarzmüller je na to pripravená a v budúcnosti to bude brať ešte vážnejšie. Prioritou skupiny Schwarzmüller naďalej zostáva: vyrábať funkčne inteligentné a úsporné, ekologické úžitkové vozidlá pre budúcnosť.

 

Práve preto potrebujeme ľudí, ktorí nás povedú smerom k správnej budúcnosti.

Veľký dôraz kladieme na rozvoj novej kultúry vedenia, ktoré je zamerané na budúcnosť a stratégiu, a predovšetkým šíri optimizmus na všetkých úrovniach. Je potrebné, aby prišiel nový vietor. Pretože ciele sú veľké. Odvážne. A pripomínajú, čím skupina Schwarzmüller je: rodina a rodinný podnik, ktorý spoločne so svojimi zamestnancami a silnými partnermi hľadá udržateľnú stabilitu.

 

Cesta k vedúcemu postaveniu v brandži

A to vďaka vynikajúcim službám a štandardom v rámci segmentu. Skupina Schwarzmüller sa teraz ešte viac zameriava na svojich zákazníkov. Cieľom je stanoviť nové štandardy v rámci segmentu diaľkovej dopravy a infraštruktúry poskytovaním vynikajúcich služieb a najlepšej nákladovej efektivity po celú dobu životnosti výrobku. Pretože práve o to spoločnosti Schwarzmüller ide – o zákazníkov a ich spokojnosť. O prehlbovaní vlastných odborných znalostí a rozširovaní ponuky. Preto sa do popredia dostáva nová úroveň služieb, ako je údržba, kalibrácia, opravy a dodávky náhradných dielov. Skupina Schwarzmüller sa navyše odlišuje prevádzkovaním rozsiahleho vozového parku a medzinárodným obchodom s ojazdenými vozidlami.

 

„Aj tu berieme vážne sľub, že našim zákazníkom poskytneme maximálny úžitok. Výkonnejšie vozidlá a kompletný servisný balíček. To bude naša ponuka.“

 

03. Pohľad do budúcnosti: rozšírenie služieb zákazníkom

S ďalším vývojom prichádzajú aj nové produkty, ktoré ponuku skupiny Schwarzmüller povyšujú na novú úroveň. Nové produkty, ktorých špeciálna konfigurácia umožňuje vyšší výkon. A ukazujú, že spoločnosť Schwarzmüller je najväčším európskym výrobcom prípojných vozidiel, ktorý stavia individualizované prívesy vymykajúce sa štandardu.
 
O skupine Schwarzmüller
Skupina Schwarzmüller je najväčším európskym dodávateľom prívesov, návesov a nadstavieb. Spoločnosť vyrába viac ako 150 typov vozidiel s cieľom zaručiť svojim zákazníkom pridanú hodnotu pri používaní. Počas svojej dlhej histórie od roku 1871 sa spoločnosť Schwarzmüller stala popredným špecialistom na individuálne dopravné riešenie. Skupina v súčasnej dobe zásobí vozidlami oboch značiek Schwarzmüller a Hüffermann stavebný priemysel, spoločnosti z oblasti infraštruktúry, priemysel surovín a recyklovateľných materiálov a spoločnosti diaľkovej dopravy v 20 krajinách.
Späť na aktuality
Cookies